Vztek někdy zažíváme všichni. U některých však může tato emoce přerůst ve vážný problém, který se nezřídka projevuje i agresivitou, často namířenou proti blízkým. Posledních několik let v Česku roste počet organizací, které se lidem se sklony k násilí snaží pomoci. Problémům se vztekem a agresivitou se věnují již v jejich zárodku a snaží se tak zabránit jejich dalšímu stupňování. Mezi takové organizace patří Liga otevřených mužů, Česká diakonie či nezisková organizace Theia. Jen za loňský rok se jimi pořádaných kurzů zúčastnilo na 460 mužů a žen.

Problémy se vztekem se nikdy neobjeví z čista jasna. Terapeuté se shodují, že problémy často pramení z minulosti, nejčastěji pak z dětství. „Když s těmito muži mluvíme, násilí se často objevuje v jejich minulosti. Jako lidé se učíme především nápodobou, takže to, jak naši blízcí zacházeli s konflikty, se naučíme z původní rodiny,“ vysvětluje Evžen Nový, terapeut spolupracující s Ligou otevřených mužů.

Program Zvládání vzteku nabízí skupinové i individuální terapie. Skupinový program a několik úvodních individuálních sezení je pro klienty zdarma.

Téma zvládání vzteku ve svém článku otevřel také Český rozhlas.