Zvládání vzteku

Odborné sociální poradenství s navazujícím terapeutickým programem pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce, v práci nebo při výchově dětí.

 

 

POBOČKA PRAHA – Dukelských Hrdinů 14, Praha 7-Holešovice

koordinátorka pobočky: Eliška L. Fischerová

praha@zvladanivzteku.cz, tel. +420 704 263 456

Kontaktní hodiny: všední dny 9:00 – 17:00 (nejedná se o krizovou linku, v případě nedostupnosti se vám koordinátorka ozve zpět)

POBOČKA PLZEŇ

koordinátorka pobočky: Eliška L. Fischerová

plzen@zvladanivzteku.cz,  tel. +420 704 263 456

Kontaktní hodiny: všední dny 9:00 – 17:00 (nejedná se o krizovou linku, v případě nedostupnosti se vám koordinátorka ozve zpět)

Udělejte si obrázek o tom, co děláme:

Bezplatná online poradna

Máte rychlý dotaz, který nevyžaduje osobní konzultaci? Využijte služeb naší internetové poradny. Naši terapeuti Vám odpoví do několika pracovních dní.

Vaše dotazy zasílejte na mail praha@zvladanivzteku.cz.

Výcvik v metodě Zvládání vzteku

Naučte se metodě zvládání vzteku během 40 hodin výcviku pro odborníky (akreditace MPSV), kteří pracují s násilnými osobami.

Více informací na tomto odkazu.

 

Příručka: Motorkáři a papiňáci

Příručka pro práci s osobami, které se dopouští násilí v blízkých vztazích, založená na zkušenostech z programu Zvládání vzteku.

 

Další služby v ČR

Máte to k nám daleko? V Česku fungují další organizace, které vám mohou pomoct se zvládáním vzteku a násilí. Najdete je na www.zastavnasili.cz

 

Projekt „Zvládání vzteku v ČR – práce s osobami, které se dopouští násilí ve vztazích“ je spolufinancován Evropskou unií, podpořen Evropským sociálním fondem z Operačního programu zaměstnanost a probíhá 1. 11. 2019 – 31. 10. 2022.

Projekt Muži proti násilí 2021, 2022 a 2023 je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích.

Projekt Zvládání vzteku – práce s násilnou osobou je dlouhodobě spolufinancován z programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů se poskytuje za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to zejména v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2022 a strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030.

Projekt Muži proti násilí – Zvládání vzteku 2022 a 2023 je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Dotace byla poskytnuta ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2022.

Odborné sociální poradenství Zvládání vzteku – práce s násilnou osobou bylo je v letech 2023 – 2024 podpořeno NADACÍ ČEZ z grantu Neziskovky – profesionální rozvoj sociální péče

Cílem projektu je přispět k primární a sekundární prevenci násilí ve vztazích a genderově podmíněného násilí na území ČR. Web projektu je zvladanivzteku.cz/zvladani-vzteku-norske-fondy.

www.norskefondy.cz
www.eeagrants.cz

Odborné sociální poradenství Zvládání vzteku (od roku 2023 registrovaná sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách) je spolufinancováno z dotačního programu v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností