Zvládání vzteku

Terapeutický program pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce, v práci nebo při výchově dětí.

Přihlášky a dotazy:

Novinky pro veřejnost a odborníky můžete sledovat na www.muziprotinasili.cz/kampan

Více informací o programu

Bezplatná online poradna

Máte rychlý dotaz, který nevyžaduje osobní konzultaci? Využijte služeb naší internetové poradny. Naši terapeuti Vám odpoví do několika pracovních dní.

Formulář do poradny najdete na tomto odkazu nebo pište na mail praha@zvladanivzteku.cz.

Další služby v ČR

Máte to k nám daleko? V Česku funguje několik dalších organizací, které vám mohou pomoct se zvládáním vzteku.

PRAHA: 

Centrum Locika – práce s násilím v rodině

Diakonie – program Stop násilí

Centrum sociálních služeb Praha – Program Viola

IC Kladno – Pomoc pro osoby dopouštějící se násilí v partnerských vztazích

BRNO:

Spondea – program práce s agresí

Persefona – program práce s agresí

ČESKÉ BUDĚJOVICE:

THEIA – krizové centrum o.p.s

HRADEC KRÁLOVÉ

Nomia – program narativní práce s agresí

Udělejte si obrázek o tom, co děláme:

Projekt „Zvládání vzteku v ČR – práce s osobami, které se dopouští násilí ve vztazích“ je spolufinancován Evropskou unií, podpořen Evropským sociálním fondem z Operačního programu zaměstnanost a probíhá 1. 11. 2019 – 31. 10. 2022.

Projekt Muži proti násilí na ženách a dětech je podpořen Magistrátem hl. m. Prahy v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2020.