Zvládání vzteku

Odborné sociální poradenství s navazujícím terapeutickým programem pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce, v práci nebo při výchově dětí.

 

 

POBOČKA PRAHA – Dukelských Hrdinů 14, Praha 7-Holešovice

koordinátorka pobočky: Eliška L. Fischerová

praha@zvladanivzteku.cz, tel. +420 704 263 456

Kontaktní hodiny: všední dny 9:00 – 17:00 (nejedná se o krizovou linku, v případě nedostupnosti se vám koordinátorka ozve zpět)

POBOČKA PLZEŇ

koordinátorka pobočky: Eliška L. Fischerová

plzen@zvladanivzteku.cz,  tel. +420 704 263 456

Kontaktní hodiny: všední dny 9:00 – 17:00 (nejedná se o krizovou linku, v případě nedostupnosti se vám koordinátorka ozve zpět)

Udělejte si obrázek o tom, co děláme:

Bezplatná online poradna

Máte rychlý dotaz, který nevyžaduje osobní konzultaci? Využijte služeb naší internetové poradny. Naši terapeuti Vám odpoví do několika pracovních dní.

Formulář do poradny najdete na tomto odkazu nebo pište na mail praha@zvladanivzteku.cz.

Výcvik v metodě Zvládání vzteku

Naučte se metodě zvládání vzteku během 40 hodin výcviku pro odborníky (akreditace MPSV), kteří pracují s násilnými osobami.

Více informací na tomto odkazu.

  

Příručka: Motorkáři a papiňáci

Příručka pro práci s osobami, které se dopouští násilí v blízkých vztazích, založená na zkušenostech z programu Zvládání vzteku.

 

Další služby v ČR

Máte to k nám daleko? V Česku fungují další organizace, které vám mohou pomoct se zvládáním vzteku a násilí. Najdete je na www.zastavnasili.cz

 

Projekt „Zvládání vzteku v ČR – práce s osobami, které se dopouští násilí ve vztazích“ je spolufinancován Evropskou unií, podpořen Evropským sociálním fondem z Operačního programu zaměstnanost a probíhá 1. 11. 2019 – 31. 10. 2022.

Projekt Muži proti násilí 2021 je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích

Projekt Muži proti násilí – Zvládání vzteku 2022 je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Projekt Zvládání vzteku – práce s násilnou osobou je spolufinancován z programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů se poskytuje za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to zejména v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2022

Dotace byla poskytnuta ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2022

Cílem projektu je přispět k primární a sekundární prevenci násilí ve vztazích a genderově podmíněného násilí na území ČR. Web projektu je zvladanivzteku.cz/zvladani-vzteku-norske-fondy.

www.norskefondy.cz
www.eeagrants.cz