Zvládání vzteku

Program pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce, v práci nebo při výchově dětí.

Přihlášky a dotazy směřujte na alexandra.eisnerova@ilom.cz, 608 120 884

Novinky pro veřejnost a odborníky můžete sledovat na www.muziprotinasili.cz/kampan

 

Další služby v ČR:

PRAHA: 

Centrum Locika – práce s násilím v rodině

Diakonie – program Stop násilí

IC Kladno – Pomoc pro osoby dopouštějící se násilí v partnerských vztazích

BRNO:

Spondea – program práce s agresí

Ostatní:

Nomia – Hradec Králové – program narativní práce s agresí

Udělejte si obrázek o tom, co děláme:

Projekt „Zvládání vzteku v ČR – práce s osobami, které se dopouští násilí ve vztazích“ je spolufinancován Evropskou unií, podpořen Evropským sociálním fondem z Operačního programu zaměstnanost a probíhá 1. 11. 2019 – 31. 10. 2022.