Informace o programu Zvládání vzteku

PROČ JE TAK DŮLEŽITÉ NAUČIT SE OVLÁDAT SÁM SEBE?

• Nezvládnutý vztek často vede k násilnému jednání.
• Fyzické i psychické násilí má špatný dopad na partnerské vztahy i vztah s dětmi, narušuje důvěru a vyvolává strach.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

• Pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce nebo při výchově svých dětí.
• Pro muže, kteří se už někdy dopustili na svých blízkých násilí, jako je fyzické násilí, křik, výhrůžky apod., nebo se obávají, že by jejich nezvládnutý vztek mohl skončit násilím.

CO V PROGRAMU ZAŽIJETE?

• Program začíná několika individuálními sezeními s odborníkem na násilí (terapeut nebo sociální pracovník) v rámci odborného sociálního poradenství, kde spolu zmapujete aktuální situaci a začnete pracovat na zvládání vyhrocených a konfliktních situací a zastavení násilí.
• Následovat může dlouhodobá individuální terapie nebo nácvikově-terapeutická skupina v rozsahu 45 hodin, kde lépe porozumíte svému vzteku, naučíte se potřebné dovednosti pro zvládání svého chování a můžete své zkušenosti sdílet s ostatními účastníky. V případě, že pro vás program nebude vhodný, pomůžeme vám se zasíťováním na jiné služby.

MUSÍM ZA PROGRAM PLATIT?

• Odborné sociální poradenství i skupinový program je pro klienty zdarma.

PRÁCE S INFORMACEMI V PRŮBĚU PROGRAMU

• LOM shromažďuje od klientů pouze základní informace povinné v rámci projektu a při zacházení s nimi se řídí nařízením (EU) 2016/679 týkající se ochrany
osobních údajů (GDPR), více informací na stránce Zpracování osobních údajů.
• Podmínkou vstupu do programu je souhlas s možností kontaktovat (ex)-partnerku, která zažila váš vztek, a předání kontaktu na ni. Díky zapojení blízké osoby dosahuje program větší účinnosti. Informujeme ji o tom, že se programu účastníte, seznámíme ji s možnostmi a limity programu a nabídneme spolupráci na vyhodnocení účinnosti programu. Nesdělujeme jí, o čem s terapeutem mluvíte.
• Pokud Vám program doporučila či nařídila instituce jako OSPOD nebo probační a mediační služba, máme povinnost jim na vyžádání poskytnout informaci,
zda a jak často se programu účastníte. Stejně jako pro všechny občany ČR, tak i pro nás platí oznamovací povinnost při podezření na spáchání trestného činu. Více informací vám poskytne terapeut na začátku spolupráce.

SBĚR DAT A VÝZKUM

• Program ZVLÁDÁNÍ VZTEKU může být pro účastníky zdarma díky finanční podpoře veřejných institucí. Na oplátku jsme se zavázali k tomu sbírat od klientů anonymním způsobem data, abychom sledovali účinnost programu. Hodnotící dotazník vyplňujete v průběhu programu několikrát, můžete tak spolu s terapeutem sledovat, zda Vám program pomáhá.

CO SE BUDE DÍT, AŽ SI PŘEČTU TYTO INFORMACE?

• Pokud budete mít zájem vstoupit do programu, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem. Koordinátorka programu s Vámi domluví termín úvodního setkání
s terapeutem a předá Vám na něj kontakt. Na setkání si s terapeutem vyjasníte očekávání od programu, dozvíte se podmínky a pravidla účasti v programu a pustíte se
do práce.

Přihlášky a dotazy:

V případě jakéhokoliv problému nebo nespokojenosti s našimi službami můžete podat stížnost, podnět či připomínku. Učinit tak můžete elektronicky na stiznosti@zvladanivzteku.cz