Každý desátý Čech starší 15 let se občas dopouští některé z forem násilí ve vztazích. Bližší pohled navíc ukazuje, že se ve skutečnosti může jednat o číslo mnohem vyšší. Křik, nadávky a urážky v rámci partnerského vztahu uvedlo 26 % oslovených, kteří žijí v dlouhodobém partnerském vztahu. Vyplývá to z nedávných průzkumů agentury Nielsen Admosphere ve spolupráci s Ligou otevřených mužů (LOM), která v ČR realizuje bezplatný terapeutický program Zvládání vzteku, který je nově financován také z Norských fondů. Problém se vztekem se aktuálně týká 12 % respondentů.

Nezvládnuté emoce, křik, facky, psychický nátlak i hrubé formy fyzického násilí. Taková je realita v mnoha českých domácnostech, která má stále velmi negativní dopady na jednotlivce i celou společnost. Služeb a programů pracujících s lidmi, kteří se dopouštějí násilného jednání, je však v ČR stále poměrně málo nebo nemají dostatečné kapacity. LOM v červnu a červenci letošního roku realizoval ve spolupráci s agenturou Nielsen Admosphere prostřednictvím internetového sběru (CAWI) průzkum, který na reprezentativním vzorku 1009 respondentů z internetové populace 15+ mapoval výskyt násilí v českých domácnostech. Průzkum ukazuje, že kolem 12 % respondentů ze všech regionů označuje sebe za osobu, která má problémy se zvládáním vzteku. Více než desetina považuje svého partnera/partnerku nebo manžela/manželku za osobu, která má podobné problémy. Necelých 10 % označuje sebe za osobu, která se dopouští násilného chování ve vztazích a více než 1 z 10 označuje za takovou osobu svého partnera/ku nebo manžela/ku. Tato čísla signalizují velký celospolečenský problém.

„V ČR se zjednodušeně přepočteno jedná o více než tři čtvrtě milionu lidí starších 15 let. Přitom je jisté, že jde pouze o špičku ledovce, protože v naší populaci určitě žije mnoho lidí, kteří svůj problém nepřiznají, nebo ho nejsou ani schopni rozpoznat,“ komentuje výstupy výzkumu socioložka Hana Friedlaenderová z výzkumné agentury Nielsen Admosphere.

Násilí má řadu forem, které se často podceňují

Starší výzkum z roku 2021 mapoval také výskyt různých forem psychického a sociálního násilí, které zatím společnost bere v úvahu mnohem méně než násilí fyzické nebo sexuální. Čtvrtina dospělých (25 %), kteří žijí v dlouhodobém vztahu, přiznává, že v něm používá nebo zažívá alespoň občas křik, nadávky a urážky. Mezi další poměrně časté situace patří například ponižování před jinými lidmi (6–12 %), extrémní žárlivost (13–15 %) nebo izolování partnera či partnerky od přátel a rodiny (6–7 %).

Zdroj: Nielsen Admosphere / LOM, N=369, internetová populace ČR 15+, ČNP, květen 2021

Řady forem psychického a sociálního násilí se dopouštějí více ženy než muži. Partneři i partnerky se podle výzkumu shodují, že ženy častěji své partnery kontrolují. Například partnerovi častěji říkají, jaké oblečení má nosit či nenosit, nebo vzbuzují pocit, že potřebují její svolení např. k chození do společnosti nebo potkávání se s přáteli. Ženy běžněji projevují i extrémní žárlivost a jsou citlivější vůči ponižování nebo zostuzování před jinými lidmi, než muži – samy častěji připouštějí ponižování partnera i častěji než muži uvádějí ponižování ze strany partnera.

Zdroj: Nielsen Admosphere / LOM, N=369, internetová populace ČR 15+, ČNP, květen 2021

Nezvládnutý vztek má mnoho negativních dopadů

„Vztek vyvolává fyziologickou reakci těla, při níž jsou uvolňovány mobilizační hormony jako například adrenalin. Pokud jsme těmto stresovým hormonům vystaveni pravidelně a dlouhodobě, může to mít negativní dopad na naše zdraví,“ popisuje psychoterapeut Evžen Nový. Zahraniční výzkumy například potvrzují, že lidé, kteří dlouhodobě nezvládají svůj vztek, jsou náchylnější k chronickým zánětům, poruchám spánku, metabolickým poruchám nebo kardiovaskulárním onemocněním.

Bez povšimnutí samozřejmě nelze nechat ani dopad na blízké osoby. U žen i mužů, kteří zažívají nezvládnutý vztek a násilí svých partnerů a partnerek, se kromě zvýšeného rizika fyzického zranění objevují konstantní stres a strach, které mohou vést k chronickým zdravotním obtížím, jako jsou bolesti hlavy, zad, opakující se mdloby a záchvaty či poruchy spánku a příjmu potravy. Např. podle odhadů Světové zdravotnické organizace trpí ženy, které se staly oběťmi násilí
v partnerských vztazích, dvakrát častěji depresemi.

Stranou nelze nechat ani vliv na děti. Jedna ze zahraničních studií, která vyšla v American Journal of Preventive Medicine a byla realizována na vzorku 9508 lidí, například ukazuje, že u dospělých osob, které byly v dětství výrazněji vystaveny násilí ze strany rodičů, je 4 –12krát vyšší riziko, že se u nich vyskytne alkoholismus, užívání drog, deprese, pokus o sebevraždu a 2 – 4krát vyšší riziko kouření a rizikového sexuálního chování, než je tomu u osob, které násilí v dětství vystaveny nebyly.

Vztek a násilí lze dostat pod kontrolu

„Lidé, kteří se dopouštějí násilí, nejsou jen strůjci problému. Jsou také nezbytnou součástí jeho řešení. Základním principem je přijetí odpovědnosti za násilí. Muži odhodlaní řešit svůj problém za námi pak často přicházejí dobrovolně,“ říká k tématu Josef Petr, ředitel Ligy otevřených mužů (LOM). Ta již 7 let realizuje terapeutický program pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce, v práci nebo při výchově dětí. Program Zvládání vzteku funguje především v Praze a v Plzeňském kraji, má však i svou online podobu pro lidi, kteří to do těchto míst mají daleko. Metodika práce programu vznikla s podporou odborníků z norských organizací Reform a Alternativ til Vold. Vyhodnocení dopadu programu probíhá ve spolupráci s mezinárodní organizací Work With Perpetrators – European Network. LOM také školí odborníky z neziskových organizací a státních institucí, jak s cílovou skupinou mužů, kteří nezvládají své emoce, pracovat. Program Zvládání vzteku je nově také spolufinancován z Fondů EHP a Norska 2014-2021.  

„Vztahy s našimi norskými partnery jsou pro nás dlouhodobě klíčové, práce s osobami, které se dopouští násilí ve vztazích je tam velmi silně odborně a systémově ukotvena, a to včetně financování. Je pro nás velkou výzvou, aby tomu tak v budoucnu bylo i u nás,“  doplňuje k tématu Josef Petr, ředitel Ligy otevřených mužů (LOM).

Kontakty pro média:

Mgr. Tomáš Hais – PR manažer projektu Zvládání vzteku, tomas.hais@ilom.cz, 603 229 679

Mgr. Josef Petr – ředitel LOMu, josef.petr@ilom.cz,  728 563 768

Mgr. Evžen Nový – terapeut Zvládání vzteku, evzen.novy@ilom.cz,  725 290 328

Hana Friedlaenderová – hana.friedlaenderova@admosphere.cz,  602 265 277