Rádi stojíme u zrodu metodiky, která vznikla pod záštitou Odboru sociálních služeb města Plzeň s cílem
zlepšit orientaci učitelů v tématu domácího násilí a posílit osvětu a dovednosti žáků
samotných. 
Metodika je primárně určena pro 2. stupeň základních škol a střední školy a jedná
se o metodiku v úrovni všeobecné primární prevence.
Metodika byla zpracována na základě zkušeností metodiků prevence Pedagogicko-psychologické
poradny Plzeň a Diakonie Západ s prací s dětmi, teoretická část pak byla sestavena odborníky
z Diakonie Západ a Ligy otevřených mužů (LOM) pracující s obětmi a původci domácího násilí. Je složena ze tří samostatných částí: TEORETICKÉHO ZÁKLADU pro vhled pedagogů do tématu, BAZÁLNÍHO BLOKU „Domácí násilí není v pořádku“ a ROZŠIŘUJÍCÍCH AKTIVIT. Spolu s úvodním zaškolením slouží tato metodika jako inspirativní manuál, který není pro učitele
závazný. Chápeme ji jako nabídku, inspiraci, představení způsobu práce se žáky. Učitel může nejsnáze začít bazálním blokem. Domácí násilí není v pořádku, nebo uplatnit vlastní zkušenosti a nabízené aktivity dle potřeb žáků aplikovat jednotlivě ve svém předmětu, třídnických hodinách, průřezových tématech nebo projektovém dni.

Doufáme, že pro Vás metodika bude přínosná a přejeme hodně úspěchů při realizaci!

Metodiky ke stažení zde.