Násilí, kterého se dopouští Rusko na Ukrajině, v mnohých z nás vyvolává nejrůznější pocity a emoce. Jednou z emocí, kterou můžeme cítit v důsledku toho, co se zrovna děje jen několik set kilometrů od nás, je vztek. Vztek na politiky, na Rusko, vztek v důsledku nespravedlnosti, vztek, za který se může schovávat náš strach z toho, co nás vlastně čeká.

Celá válečná situace je učebnicovou ukázkou bezprecedentního násilí. S našimi klienty v programu Zvládání vzteku si násilí definujeme podle třech aspektů. Násilí má vždy nějaký záměr, původce ubližuje svému okolí a v chování dotyčného vidíme komunikaci moci. V jednotlivých krocích, které Rusko volí směrem k Ukrajině a k celému západnímu světu, asi všichni vidíme a rozumíme tomu, co násilí znamená. A protože násilí plodí zase jen násilí, může se současná válka velmi silně odrazit i na našem vnitřním prožívání. Sledujeme násilí a cizí utrpení a můžeme proti tomu pramálo dělat, abychom to zastavili. Silné pocity vzteku, střídající se se strachem či bezmocí vytváří energii, kterou prožíváme jako nepříjemný přetlak. Takovou energii je potřeba vybít. Častým a tím nejbližším terčem může být partnerka nebo děti a všechna tato energie může snadno přerůst v násilné jednání k našemu vlastnímu okolí. Nikdo kolem ale za náš nepříjemný přetlak, negativní emoce a energii nenese vinu.

Co je tedy možné v takových chvílích dělat?

Jak se zachovat, abychom se sami v důsledku aktuální situace násilně nechovali?

Zkuste využít některý z našich pěti tipů,

jak je možné v těchto dnech se svým vztekem pracovat:

  • DÝCHEJTE

Kdykoliv se cítíte nekomfortně, zaměřte pozornost na svůj dech. Můžete si v klidu opakovat nádech… výdech… a vždy u toho počítat do čtyř (nebo do pěti, či do šesti). Pozorujte pocity na břišní stěně. Pokud Vás myšlenky odvedou zpět k tomu, co Vás naštvalo, všimněte si toho a vraťte se zpět k dechu. Tato technika Vám přinese zklidnění.

  • VŠÍMEJTE SI SIGNÁLŮ VZTEKU

Někdy je těžké si všimnout, co se s námi právě děje, nejsme stroj, nejsme sami sobě transparentní – průhlední. Vztek je emoce a ohlašuje se různými způsoby. Můžete si všimnout myšlenek a představ. Například máme v hlavě obraz, jak někoho držíme pod krkem. Tělo nám také dává signály. Můžete na různých místech zaznamenat třeba tlak, pocení, třes. Další, čeho si všimneme, je chování. Přistihnu se, jak bouchám do stolu nebo zvyšuji hlas. Se vztekem se také pojí různé další pocity, které můžete zaznamenat, a to zejména bezmoc, strach nebo pocit křivdy. Když si signálů vzteku všimnete, hned zaměřte pozornost na dech, položte si otázku: „co se teď se mnou děje?“

  • ODCHÁZEJTE

Odejděte dřív, než začnete křičet, urážet, strkat nebo bít. Vždy je lepší se ze situace vzdálit, než ubližovat. Pokud ve Vás vyvolávají vztek zprávy na sociálních sítích, vypněte zdroje, odložte telefon a běžte se třeba projít. Udělejte něco, co Vás uklidní, zasportujte si, pusťte si příjemnou hudbu nebo si doma či s přáteli popovídejte! Povídejte si ale o jiných, než válečných věcech. Co dobrého byste si mohli společně uvařit? Co Vám v poslední době udělalo radost? Témat k příjemné diskusi je spousta, stačí jen nějaké přinést. Ale pozor, pokud například žijete v blízkém vztahu s partnerkou a dětmi, je dobré svou potřebu po „zklidnění“ komunikovat. Neotáčejte se ke svým blízkým hned zády a vysvětlete jim, že nutně potřebujete odejít/dát si pauzu.

  • POZNEJTE, CO VÁM VZTEK ŘÍKÁ

Emoce jsou velmi důležité. Sdělují nám zásadní informace o světě kolem nás. Vztek jakoby říkal: „něco není tak, jak chceš ty.“ Když prožíváte vztek, zejména ten dlouhodobější, položte si otázku, co vám ve vašem aktuálním životě nevyhovuje, co ve svém životě nechcete. Dejte vzteku čas, ať vám řekne, co není v pořádku. Součástí vzteku často bývá i bezmoc, která zrovna v této situaci může být velmi silná. Zkuste bezmoc a vztek přetavit do činností. Pomáhejte, projděte šatník a nabalte věci pro uprchlíky, udělejte nákup a pošlete ho do uprchlických center, pokud Vám to čas dovoluje, zúčastněte se práce jako dobrovolník. Posílejte peníze, získejte kontrolu nad tím, co se s vámi děje. Dobrý pocit z vykonané aktivity se bude přenášet i na jiné každodenní činnosti.

  • SPOJTE SE S ODBORNÍKY NA PRÁCI SE VZTEKEM

Vztek je jako oheň – dobrý sluha, ale zlý pán. Nenechte vztek, aby řídil Váš život. Pokud máte dojem, že často křičíte, hádáte se, rozbíjíte věci, je na čase dát svému vzteku mantinely. Zajímejte se o práci se vztekem, navštivte specializovanou poradnu nebo psychoterapeutické pracoviště. Můžete se naučit techniky, které udrží váš vztek na uzdě, můžete sdílet se svým terapeutem, jak aktuální situaci prožíváte, a co byste potřebovali, aby Vám v této době bylo lépe a abyste se cítili spokojeně. I v této nelehké době si každý z nás zaslouží cítit se dobře.