Psychoterapeut a lektor LOMu Evžen Nový byl hostem pořadu Náš host Českého rozhlasu. V rozhovoru zjistíte, jaké metody v rámci kurzu používá.

Evžen Nový v rozhovoru odpovídal na různorodá témata; od založení Ligy otevření můžu, přes rozdíl mezi týráním a násilím, až po program Zvládání vzteku. 

„Za násilí nepovažujeme jenom to, že někdo vezme klacek a bouchne někoho po hlavě. Násilí má spoustu podob, může být i jenom na psychické rovině.“

Jak zmiňuje Evžen Nový, násilí nemusí být jen fyzické, ale i psychické. A i to má více druhů. Vztek je emoce a potřebuje ventily. Evžen použil přirovnání: „Vztek je rozzuřený býk, který nás táhne tam, kam chce on a ne my. My jedeme na autopilota a to chceme změnit.“

Na konci rozhovoru je představen kurz pro odborníky, kteří se chtějí naučit metodě zvládání vzteku, ve které je použita tzv. pyramida vzteku. Doporučujeme poslechnout si celý rozhovor na stránkách Českého rozhlasu, který má jen jedenáct minut.

Rozhovor k poslechu zde:
www.mujrozhlas.cz/nas-host/vztek-muze-byt-spoustecem-nasilneho-chovani-jak-ho-zvladnout

Více o programu Zvládání vzteku, který běží v Praze a Plzni zde: www.zvladanivzteku.cz/

Více o výcviku v metodě zvládání vzteku pro odborníky: www.ilom.cz/kurz/vycvik-metode-zvladani-vzteku-odborniky/