Zvládání vzteku 

Cílem projektu je přispět k primární a sekundární prevenci násilí ve vztazích a genderově podmíněného násilí na území ČR. Cíle bude dosaženo prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění terapeutické práce s klienty (především muži), kteří obtížně zvládají svou agresivitu a vztek a dopouštějí se násilí na svých partnerkách/partnerech a dětech. Bez práce s původci násilí (zejména muži) nelze násilí ve vztazích (zejména na ženách a dětech) úspěšně zastavit. V rámci projektu bude realizována skupinová i individuální terapeutická práce s klienty.

Anger management

The goal of the project is to contribute to the primary and secondary prevention of
violence in relationships and gender-based violence in the Czech Republic. The goal
will be achieved through expanding and improving the quality of therapeutic work
with clients (mainly men) who manage difficult their aggression and anger and
commit violence against their partners and children. Without working with the
perpetrators of violence (especially men), violence in relationships (especially against
women and children) cannot be successfully stopped. The project will include
therapeutic group and individual work with clients.

 

www.norskefondy.cz
www.eeagrants.cz

 

Novinky v rámci projektu

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.