Často kladené dotazy

Mám doporučení od instituce – OSPOD, probační a mediační služba, soud. Vystavíte mi potvrzení, že jsem k vám docházel?
Ano. Na požádání vám můžeme vystavit potvrzení o docházce do našeho programu. Takové potvrzení obsahuje počet hodin absolvovaných v programu. Neposkytujeme diagnostická vyjádření ani doporučení. V případě, že je to nutné nebo žádoucí, náš terapeut se může s vaším souhlasem zúčastnit případové konference s příslušnou institucí, případně na vyžádání a s vaším souhlasem poskytnout zprávu o spolupráci přímo této instituci.

Mohu u vás získat potvrzení, že se nedopouštím násilí?
Takové potvrzení vystavit nemůžeme. Náš program je určený pro osoby, které se ve větší či menší míře násilí opravdu dopouští a jeho smyslem je nácviková a terapeutická práce. Navíc se nemůžeme zaručit, že se již násilí nebudete dopuštět. To bude velmi záležet na tom, jak využijete naši terapeutickou pomoc a zda budete usilovně trénovat techniky zvládání vzteku.

Mohu se programu zúčastnit, pokud mám psychiatrické obtíže?
Psychiatrické obtíže nemusí být překážka, pokud je řešíte s odborníkem (psychiatrem) a můžete se tak naplno zaměřit na terapeutickou práci v oblasti násilí a zvládání vzteku. S vaším souhlasem si v případě potřeby můžeme vyžádat zprávu od Vašeho psychiatra, abychom si byli jisti, že můžete program zvládnout bez újmy na Vašem duševním zdraví..

Mám vztek, ale dusím ho v sobě. Násilí se nedopouštím. Je program pro mě?
Už to, že si uvědomujete, že se ve vás hromadí vztek a Vy se ho snažíte mít pod kontrolou, může být dobrým důvodem pro začátek práce na sobě. Zda je přímo náš program vhodný právě pro Vás, ukážou první konzultace s naším terapeutem, kde spolu zvážíte další postup.

Moje partnerka nechce spolupracovat v programu, mohu se i tak programu zúčastnit?
Ano můžete. Podmínkou programu je možnost, abychom mohli vaši partnerku nebo bývalou partnerku kontaktovat. Zda bude nebo nebude chtít spolupracovat, je na ní.

Mohu se programu zúčastnit, i když jsem gay a mám partnera a ne partnerku?
Rozhodně ano. Místo partnerky budeme pracovat s partnerem.

Co znamená “oznamovací povinnost” a kdy ji musíte uplatnit?
Pokud získá pracovník programu Zvládání vzteku během výkonu své práce hodnověrným způsobem poznatky o tom, že někdo připravuje, páchá nebo již spáchal jednání, které lze posoudit jako trestný čin, má podle trestního zákoníku (dále jen TZ) tzv. oznamovací povinnost.

Jak zacházíte s mými osobními údaji?
Všechny informace o nakládání s osobními údaji najdete na samostatné stránce https://zvladanivzteku.cz/zpracovani-osobnich-udaju/